Bruksområder

Permanente eller midlertidige støttemurer for å lagre og skille materialer som t.ex. sand, flis, metallskrot, kompost, veisalt, matjord, glass mm. Robuste lager – industrihaller. Støy, erosjons – og brannbeskyttelse , sikring av olje og kjemikalie tanker. For bedre arbeidsmiljø.

 

KONTAKT

FREDDY NYSETH
C3C ENGINEERING AB
TEL: +47 906 47 627
FREDDNY@ONLINE.NO
WWW.C3C.SE

C3C ENGINEERING AB

C3C er en innovativ og fremtidrettet bedrift med fire primærgrupper. C3C Tanksystem, C3C Blocksystem, C3C Stammesystem og C3C brosystem.  Gjennom erfarenhet, nytenkning og egasjement , skreddersyr vi løsninger etter de ønsker som dere som kunde måtte ha.  Våre kunder finnes innen avfall / gjenvinning, infrastruktur, industrien, VA prosjekt, byggentreprenørerog kommuner. C3C har hovedkontor i Växjö, Sverige og filaler /produksjon på over 70 plasser rundt om i Sverige, Norge og Danmark.